head-top-bg

proizvoda

  • Thiocyclam

    Tiociklam

    Tiociklam 50% SP može kontrolirati lepidoptere, koleoptere, neke diptere i tysanoptere. U krumpiru za koloradsku zlaticu, u repici za komplekse štetočina koleoptera i lepidoptera, u navodnjavanoj riži za reznike stabljike i nekim drugim štetnicima, u kukuruzu za kukuruznu bušotinu i tanymecusu, u šećernoj repi za šećernu repu i ostale coleoptere, u šećernoj trsci za bušilica stabljike šećerne trske, u voćkama za lepidoptere, u povrću za kopače lišća i razne lepidoptere i coleoptera.