head-top-bg

proizvoda

  • 3-Indoleacetic Acid (IAA)

    3-indooctena kiselina (IAA)

    3-indooctena kiselina (IAA) vrsta je endogenog auksina sveprisutnog u biljkama, koji pripada spojevima indola. To je organska tvar. Čisti proizvod je bezbojni kristal lišća ili kristalni prah. Pretvara se u ružičastu boju kada je izložen svjetlosti. Lako je topljiv u apsolutnom etanolu, etil acetatu, dikloroetanu i topiv u eteru i acetonu. Netopiv u benzenu, toluenu, benzinu i kloroformu. 3-indooctena kiselina ima dualnost za rast biljaka, a različiti dijelovi biljke imaju različitu osjetljivost na nju.