head-top-bg

proizvoda

  • Abamectin

    Abamektin

    Abamektin je novi antibiotik za stočarstvo i poljoprivredu, smjesa avermektina koji sadrži više od 80% avermektina B1a i manje od 20% avermektina B1b. B1a i B1b imaju vrlo slična biološka i toksikološka svojstva. Ometa fiziološke aktivnosti živaca insekata, inhibira komunikaciju živaca i mišića i paralizira smrt.