head-top-bg

proizvoda

  • 4-Chlorophenoxyacetic Acid (4-CPA)

    4-klorofenoksioctena kiselina (4-CPA)

    4-klorofenoksioctena kiselina je sistemski, vrlo učinkovit i višenamjenski regulator rasta biljaka bez posebnog mirisa. Topivo u etanolu, acetonu i benzenu. Stabilan u kiselom mediju, stabilan na svjetlost i toplinu. Koristi se kao regulator rasta i sredstvo za sprečavanje pada voća.