head-top-bg

proizvoda

  • Fulvic Acid

    Fulvična kiselina

    Leonardova fulvična kiselina ekstrahira se iz treseta, lignita i ugljen. Fulvinska kiselina tvar je kratkog ugljičnog lanca male molekularne strukture koja se ekstrahira iz prirodne huminske kiseline. To je dio huminske kiseline topiv u vodi s najmanjom molekulskom masom i najvećim sadržajem aktivne skupine. Široko je prisutan u prirodi. Među njima je udio fulvinske kiseline sadržane u tlu najveći. Uglavnom se sastoji od prirodnih, male molekulske težine, žutih do tamno smeđih, amorfnih, želatinoznih, masnih i aromatičnih organskih polielektrolita i ne može ga predstaviti niti jedna kemijska formula.