head-top-bg

proizvoda

  • Meta-Topolin (MT)

    Meta-topolin (MT)

    Meta-Topolin je prirodni aromatični citokinin visoke aktivnosti. Metabolizam meta-topolina sličan je ostalim citokininima. Baš kao i Zeatin i BAP, Meta-Topolin može podvrgnuti ribozilaciji na položaju 9 bez značajnog utjecaja na aktivnost. Učinkovitiji je od BAP-a u promicanju diferencijacije i širenja, rasta i razvoja sadnica kulture tkiva.